Om å bidra til bevaring av gamle potetsorter

Jeg har laget mine egne settepoteter fra potetgenbanken.