I år skal jeg bake brødet mitt selv!

Og investere i et langt liv.