Når “fersk” mat, faktisk er helt fersk

Jeg gleder meg over den norske grønnsakssesongen, men gruer meg til den er over.