En uventet utfordring i grønnsaksåkeren

I år skulle jeg få det til i åkeren og jeg skulle dyrke til eget bruk. Helt slik ble det ikke.