Andelslandbruk – skal, skal ikke?

Jeg besøkte Hurdal økolandsby andelslandbruk for å lære mer.