Andelslandbruk – skal, skal ikke?

Jeg besøkte Hurdal økolandsby andelslandbruk for å lære mer.

Jeg er nå på femte året i min egen kjøkkenhage på 1/4 dekar. Akkurat passe stor til å dyrke både det ene og det andre. Men du som kanskje har lest mine tidligere saker, vet at det er mange skjær i sjøen jeg har støtt på underveis. Noen av de skjærene er utfordringer med hensyn tid, kunnskap, vær og klima, jordsmonn, oppal, luking og høsting.

Så hvorfor holder jeg på slik, kunne jeg ikke heller blitt med i et andelslandbruk?

Hva er et andelslandbruk?

Mange som driver andelslandbruk er med i nettverket av andelslandbruk i Norge. Nettsiden Andelslandbruk.no driftes av andelslandbruksprosjektet i Oikos Økologisk Norge som er finansiert av Landbruksdirektoratet.

Andelslandbruk er et samarbeid mellom bønder og forbrukere, der ansvaret og avlingene deles. Omsetningsformen etterstreber bærekraft i alle ledd; både for jorda, planter, dyr bonden og forbrukere. 

Et andelslandbruk står på tre pilarer:

  • Dialog mellom gartner og forbruker
  • Gjennomsiktig økonomi, dvs. full åpenhet om hva ting koster, og hva pengene går til.
  • Delt avling, delt risiko.

andelslandbruk.no inneholder mye god informasjon om hva det vil si å starte, drive og være medlem i et andelslandbruk.

Hurdal økolandsby andelslandbruk 

Hurdal økolandsby andelslandbruk ligger bare 15 km unna meg. På lørdag, 6. mai, hadde de årets første dugnad. Jeg tok turen for å lære mer.

I dag har vi 100 andelsbønder, men fremdeles plass til 50 nye, forteller Roswitha Rosner, som sitter i styret i Hurdal økolandsby andelslandbruk. Folk bør ikke la seg skremme av ti timer med dugnad. Jeg håper på at flere vil melde seg på for denne sesongen. Får vi ikke fylt opp med andelsbønder så må vi innskrenke det planlagte arealet litt.

Med 100 andelsbønder som bidrar med 10 timer hver fordel på tre til fire dugnadsdager, vil andelslandbruket få 1000 timers arbeid. I tillegg har de egen gartner, Piet Vijverberg, som jobber minst like mye. Tilsammen tilsvarer det ca. to ansatte.

Hurdal økolandsby andelslandbruk har som formål å gi andelshaverne mest mulig fersk, kortreist, ren, økologisk mat med høy kvalitet. Medlemsprisen er 3200 kr pr. voksen og 1600 kr pr barn 12-17 (barn under 12 år er gratis). For den summen får du hhv. 100 og 50 kg, mens de minste barna kan man hente det de trenger. Hver andelshaver henter selv på gården fra juni og frem til lageret er tomt på vinteren.

Da jeg kom på dugnadsdagen, hadde Piet gjort klar jorden slik at andelsbøndene kunne gå rett i gang med dagens arbeid, nemlig å sette setteløk, plante pastinakkfrø, flytte jordbærplanter og gressløk, høste jordskokk og vårløk, samt nedsetting av solbærstiklinger.

Dette andelslandbruket er helt nytt. 2017 er den første sesongen, skjønt Piet har dyrket der allerede i flere år.

– Det er utrolig flott å ha Piet her, han er så utrolig engasjert og dyktig, forteller Roswitha som har blitt pensjonist og flyttet fra Oslo til Hurdal for et par år siden.

Hurdal økolandsby andelslandbruk har i år fått økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for oppstart av driften. I vår kom fylkesmannen Valgerd Svarstad Haugland og andre representanter faktisk på besøk.

Hvorfor bli med?

Jeg tok meg en runde på jordet og slo av en prat med dugnadsgjengen.

– For meg er det tilgangen på lokale grønnsaker viktigst, forteller Nicoline Nørgaard i styret. Det betyr næringsrike norske økologiske råvarer av gourmetkvalitet på middagsbordet hver dag og null-reist transport som er bra for klimaet. Og så er andelslandbruk en sosial plattform hvor alle kan møtes og lære og være ute sammen, inklusiv barna. Her er medlemmene med å bestemme og har direkte kontakt med bonden.

Hun vektlegger også betydningen av laveste pris en bonde kan produsere øko-grønnsaker for nå alle kostnader er inkludert, også gartnerlønn, men uten profitt så andelshavere får en skikkelig billig pris, samt drift av små jordbruk og arbeidsplass(er).

– Jeg er med fordi på grunn av det sosiale og plukke det jeg trenger gjennom sesongen. Det er jo mye jobb med egen kjøkkenhage, forteller andelsbonde og forfatter Eva Fjeldstad, ti timers dugnad i andelslandbruket er ingenting i forhold. Dette er jo en mye mer effektiv måte å gjøre det på. Dessuten kan jeg hente noe av lagringsgrønnsakene gjennom vinteren og ikke ha så mye hjemme.

– Å lære av andre er også en viktig faktor, forteller Eva, som hadde blitt satt til å plukke opp tuster av gressløk sammen med et knippe andre medlemmer. I dag har jeg lært at gressløken har godt av å bli delt opp og flyttet. Så nå skal jeg hjem og gjøre det samme i min egen kjøkkenhage, legger hun til.

Medlemmene i dette andelslandbrukslaget består av beboere i Hurdal økolandsby, folk fra Hurdal kommune og tilreisende fra Eidsvoll, Jessheim og Oslo.

– Jeg er med for å lære, men også fordi det er hyggelig å bli kjent med folk, forteller en annen dame fra bygda, som satt og plantet pastinakkfrø.

I åkeren satt også økogründer av Hurdals økolandsby, Simen Torp, og plantet setteløk. Han fortalte at de hadde vurdert ulike driftsformer, men falt ned på andelslandbruksformen. Andelslandbruk er også med på å tydeliggjøre filosofien bak landsbyen, som gjør det lettere for beboerne å engasjere seg.

– Kunsten i prosjektet bak selve økolandsbyen er å ha mest mulig mangfold. Noen synes det er flott å være med i andelslandbruket, noen vil helst ha sin egen parsell og andre vil kanskje ikke i det hele tatt. Det bør være rom for alt og alle, sier Simen.

Alle jeg snakket med var svært positive til andelslandbruk, men Simen gikk også inn på “ulempene” med å være med.

– Du vet jo aldri hvor mye avling du får, forteller Simen. Du forplikter deg til en sum. Så hvis sesongen går dårlig, så blir det jo mindre avling til å fordele. Potensielt kan det jo derfor bli en høy kilopris på grønnsakene. Men et dårlig år vil jo også påvirke prisene i butikken. Dessuten kan det jo variere hvor mye ansvar den enkelte selv tar.

Andelslandbrukslaget ønsker seg også flere medlemmer som bor i Hurdal eller utenfor kommunen. Selv om du har egen hage, så er det jo ikke sikkert at du dyrker selv. Når du er med i andelslandbrukslaget, så har du også en profesjonell gartner som tar ansvar, bestiller inn riktige frø og legger gode planer for sesongen. Og når våronna kommer så er det lettere å få den unna når det er flere som hjelper til. Du vil trolig få gjort mer på dugnad sammen med andre enn hva du rekker over selv.

– Det er ikke bare snakk om mat, men også en opplevelse hvor vi står sammen om ting, forteller Simen. Etter på dugnaden blir det varm mat til alle.

Finn deg et andelslandbruk

Hvis du vil finne et andelslandbruk i nærheten av deg så kan du se på dette kartet. I Oslo og Akershus er det åtte andelslandbruk, men bare fire av dem har ledige plasser står det i en e-post fra Oslo og omegn økologiske hagebrukslag i Lokallag OIKOS:

  • Sø-Strøm gård i Nittedal, grønnsaker, kontakt annesprestvik@gmail.com
  • Dysterjordet andelslandbruk SA i Ås, grønnsaker, kontakt andelslandbruk@dysterjordet.no
  • Husebyjordet andelslandbruk, Skedsmokorset, grønnsaker, urter, kontakt husebyjordet.andel@gmail.com
  • Hurdal økolandsby andelslandbruk, Hurdal, grønnsaker, litt kjøtt og ved, kontakt hurdalandel@gmail.com

Blir jeg medlem?

Svaret i år blir nok nei i første omgang. Men jeg utelukker ikke at jeg kan bli medlem på et senere tidspunkt. Jeg har egentlig ikke noen god grunn til å ikke bli med. Men noen av årsaken ligger nok litt i min introverte natur, hvor jeg helst vil gjøre alt selv og synes det er veldig deilig å stå og grave i jorden mutters alene.

Egentlig burde jeg blitt med for sønnen min sin skyld. Han er 7 år synes det er kjekt å bli med i åkeren litt av og til. Da jeg besøkte andelslandbrukslaget var det mange glade barn som var med og hjalp til. Jeg tror at hadde jeg tatt ham med på dette, så hadde kan kanskje blitt enda mer entusiastisk for det å dyrke mat og lære hvor maten vår kommer i fra.

Men det er ikke for seint enda, jeg kan bli med i år eller neste år, hvis de fremdeles har plass til meg da. Jeg tar sjansen!

Veldig hyggelig om du legger igjen noen ord og tanker

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s